Svärdsjö en bygd med mycket på gång!

En lång historia som tar bygden in i framtiden

Svärdsjöbygden har ett stolt förflutet inom jord- och skogsbruk, närings- och friluftsliv, kultur och histo­ria, och allt detta är levande även idag. Gruvnäringens historia be­rättas genom Järnets väg, utbruken i Vintjärn, Svartnäs, Åg och Korsån som erbju­der en spän­nande industrihistorisk resa mellan gruva, hytta och smedja.

Utbudet av ser­vice är stort och varierat. I buti­kerna i Borgärdet för­enas ett om­fattande sortiment med pro­fessionellt och per­sonligt be­mö­tande.

Du kan fiska, jaga, sporta, vandra eller bara njuta av lug­net. Svärd­sjöåsen, den för­grening av den väldiga Badelundaåsen, som löper genom trakten och som har haft stor betydelse för be­byggelsen och kommunikationerna i bygden, har gett upphov till fina sand­stränder där du kan bada i rena vatten.

Bygdeutveckling

Svärdsjö intresseförening har fler projekt och arbetsgrupper för att utveckla bygden. Hör gärna av dig om du vill vara med och bidra i någon grupp eller har ideér på nya saker att jobba med.

Aktivitetspark

Gropen

Med medel från Arvsfonden och kommunen (4mkr) har en Skatepark och mötesplats skapats av ideella krafter på heden i Borgärdet. 2022-pågående.

Pendlarparkering Svärdsjö

Klimatklivet

Pendlarparkering

Pendlarparkering för klimatsmart resande har anlagts av intresseföreningen med stöd från bland annat klimatklivet. 2021-2022.

Vandringsled

Svärdsjöstigen

En lättgången naturstig längs Svärdsjön med flera rastplatser och sevärdheter anlades av föreningen 2018-2020. Arbetet fortgår för att utveckla flera leder i bygden.

Service

Svärdsjömacken

När den gamla macken stängde så kraftsamlade intresseföreningen och nu finns ett nytt modernt tankställe på ny plats i utkanten av Borgärdet. Överskottet går till bygdeutveckling.