Svärdsjö intresseförening

Svärdsjö Intresseförening ska ta till vara och utveckla de förutsättningar som finns samt bidra till framtidstro och livskraft i Svärdsjö genom att:

 • Fungera som ett forum för samverkan mellan föreningar, handel, kulturyttringar, näringsliv och olika lokala intressegrupper

 • Främja boende, nyetablering och nyskapande i Svärdsjö

 • Medverka till aktiv marknadsföring av Svärdsjö

 • Bevaka samlade intressen gentemot kommunala organ, myndigheter och andra centrala instanser

Bli medlem

Vi uppmanar alla personer, företag och föreningar som vill stödja föreningens verksamhet att bli medlem.
 • Företag: 300 kr/år

 • Föreningar: 200 kr/år

 • Familj: 150 kr/år

 • Enskilda personer: 100 kr/år

Bankgiro nr: 5668-9045 eller swish 123 056 55 72. Glöm inte att uppge namn och adress. Frågor: leif.kallman[at]hotmail.se

Styrelse 2023-2024

Svärdsjö intresseförening

 • Ordförande: Peter Johansson

 • Vice Ordförande: Karolina Hedberg

 • Ledamot: Satu Sundström:

 • Kassör: Leif Källman

 • Sekreterare: Jakob Wallin

 • Ledamot: Mikael Källman

 • Ledamot: Maria Ax

 • Ledamot: Michael Wingårdh

 • Ledamot: Jimmy Linnér

 • Ledamot: Christel Andersson